submit


ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਹੀ ਸੰਪਰਕ «ਨਾਲ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ» ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਉਚਾਰਨ? ਫਿਰ ਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਵ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੰਸਾਰ.

About