ਡੇਟਿੰਗ ਯੂਕਰੇਨ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਕੂਲ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਧ ਦਾ ਪਤਾ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ, ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ. ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੋਨੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਦੇ ਨੇੜੇ. ਪਰ, ਇੱਕ ਪਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਚਾਨਣ- ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਹਨ, ਦੇ ਸਭ ਅਕਸਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮਰ ਭਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ. ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮੀਟਿੰਗ.

ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ-ਸਥਾਈ. ਹਾਲ ਹੀ ਖੋਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਜ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ. ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ — ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਫੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਕਦਰ ਅਜਿਹੇ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਸੁੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਚੁੰਮੀ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ. ਲੰਬੇ-ਦੂਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ. ਜਦਕਿ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਲੋਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨ੍ਹਾ ਤੱਕ ਨੂੰ ਆਮ ਸੰਚਾਰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾੜੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗੇ, ਵਾਰ ਦੀ ਲਾਟ ਹੈ, ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿਹਤਰ — ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੌੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ. ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਚਾਨਣ. ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ — ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪੱਦਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਰੱਖ ਉੱਚ ਮੁੱਲ’ ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣਾ-ਨੂੰ-ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ. ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਉਲਟ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੱਕ ਯੂਕਰੇਨ.

ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀ ਹੈ

ਦੋਨੋ ਵਿਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ — ਸਾਲ ਫੌਜ ਵਿਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੇਵਾ. ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ, ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਕੰਮਾ. ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲਾਵੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ-ਦੂਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ. ਅਤੇ ਵੀ, ਜੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ — ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਉਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਇੱਕ ਅਸਰ ਹੈ, ਵੀ, ਜਦ, ਉਹ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ. ਇਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਰ — ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਬੰਧਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਕੁੜੀ ਹੈ

About