ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ

ਹੈ, ਕਮਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ

ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ. ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਿਚਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਰਹੇ ਹਨ,’ ਤੇ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗਾ: ਸੜਕ, ਕੈਫ਼ੇ, ਪਾਰਕ, ਕਾਰ ਪਾਰਕ, ਦਫ਼ਤਰ, ਹੈ ਦੁਕਾਨਾ. ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਕੈਮਰੇ: ਸੋਨੀ, ਧੁਰੇ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਕੈਟਾਲਾਗ.

ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ

About