ਚੈਟ ਹੈ, ਸਭ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੈਟ

ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੋ ਕਿ ਜ ਚੈਟ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੂਸੀ ਸਕੂਲ, ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਿਆ ਚੈਟ ਹਾਸਲ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ

ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਗਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖ. ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਵਪਾਰਕ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਚੈਟ, ਸਾਈਟ ਵਿਖਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਲੋਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿ ਵਟਾਿਮਨ.ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਵੈਲਪਰ, ਵਿਚ, ਦਹਿ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ, ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜੋ ਚੈਟ ਆਨਲਾਈਨ, ਹਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਮਾਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ $. ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ — ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ, ਪਰ, ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉਪਰ ਤੱਕ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ.

ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਚੈਟ:

ਸਭ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੈਟ

ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਗਿਆਪਨ

ਮੁਫ਼ਤ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ

ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼

ਨਫ਼ੇ ਚੈਟ:

ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਕੁਝ ਵਾਰਤਾਕਾਰ: — ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ

ਲੋਕ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਿਨਾ ਵੈਬ

About