ਜੀਵਨ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਤੈਰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ

ਕੋਈ ਸੀਮਾ!»ਡੇਟਿੰਗ ਬਿਨਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ»ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਦਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ! ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ-ਚਾਰਜ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਅਜਿਹੇ ਤੌਰ: ਟੈਸਟ, ਲੇਖ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਕਾਰਜ.

ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ

About