ਵਿਆਹ ਡੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਣਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਬਾਲਗ ਡੇਟਿੰਗ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲਗ ਵਿਚ ਡੇਟਿੰਗ, ਯੂਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਾਮਲੇ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲ ਜ ਵਿਆਹ, ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਦਾ ਵਿਆਹ ਡੇਟਿੰਗ. ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਾਮਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼. ਡੇਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ.

ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇ ਰੂਪ ਬਾਲਗ ਡੇਟਿੰਗ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਡੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਦਰਸ਼ ਹੈ. ਬਸ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਨੰਦ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜ ਵਿਆਹ ਡੇਟਿੰਗ. ਇਕ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਹੈ. ਫਿਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰੈਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਵਰਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼. ਪਰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਉਸੇ ਹੀ ਹਨ. ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਡੇਟਿੰਗ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਅੰਗ ਸਾਡੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਈਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਆਰਾਮ ਨਾ ਵੀ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੋਫਾਈਲ. ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਰਗੇ- ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਡੇਟਿੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ. ਇਸਤਰੀ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਕਸਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਡੇਟਿੰਗ ਵਿਆਹ ਲੋਕ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਨੁਭਵ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੀਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ. ਚੰਗਾ-ਲੱਭ ਰਹੇ ਬੀਚ ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ. ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਣਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਆਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਡੇਟਿੰਗ ਵਿਆਹ ਲੋਕ. ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਈਟ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪੂਰਣ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈ. ਪਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਇਕ. ਇਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਾਮਲੇ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ -ਬੇਕਿਰਕ ਆਸਟਰੇਲੀਆ»ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਬਾਰੇ ਡੇਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ.»ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਿਜਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,»ਜੀ». ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀ ਹਨ, ਮੁੰਡੇ, ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਡੇਟਿੰਗ ਵਿਆਹ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀ ਹੈ, ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ. ਡੇਟਿੰਗ ਵਿਆਹ ਮਹਿਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਬਸ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਭ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬਾਲਗ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਨੈੱਟ ਤੇ. ਬਣਾਉਣ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਆ, ਹਰ ਇਕ ਦਿਨ. ਨਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰੋਫਾਇਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਦੀ ਸਫਲਤਾ. ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਦੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਅੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ. ਪਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ. ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ. ਕੀ ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਾਰ ਲਈ ਜ, ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਲਈ ਨਵ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ.

ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਾਮਲੇ

ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ-ਜਾਣਿਆ ਮਾਰਕਾ ਦੇ ਗਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਸਾਈਟ ਡੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ.

‘ਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਾਮਲੇ

ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੈ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅੰਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਯਕੀਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦ

About