ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ! ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪਾਇਆ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੱਧ ਹੋਰ, ਸਿਰਫ ਸੰਚਾਰ

ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਢੰਗ ਡੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁੜੀ:

ਸ਼ਲਾਘਾ.

ਚੁੱਕਣ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ, ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚੇ;

ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ, ਨਿਰਪੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋ;

ਜੈਸਚਰ

ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਆਪਣੇ ਲੇਡੀ ਸਧਾਰਨ ਜੈਸਚਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹਿਲਾਅ ਜ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ;

ਤੋਹਫ਼ੇ. ਬਾਲ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਫੁੱਲ, ਜ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਦਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ!

ਇਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਣ, ਸਾਡੇ ਸਿਖਲਾਈ

About