ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਤੀ ਡੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ?

ਧਿਰ ਤੇ ਡੇਟਿੰਗ ਤੱਕ»ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਫੋਟੋ ਆ»ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦੇ, ਫਲਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਨਾਚ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ.

ਫੀਸ ਤੱਕ ਲੈ, ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਲਰ.

ਔਸਤ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ — ਸਾਲ

ਪਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਿੱਚ

About