ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਧਿਕਤਮ ਹਰ ਕੋਈ, ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਿਪ੍ਰਿਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖ

About