ਜੀਵਨ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਤੈਰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ

ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ‘ਤੇ ਜਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ, ਕਿਉਕਿ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ’ ਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਵਿਹਲੇ ਹੈ

ਰਹਿ ਗਈ ਲੈ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ, ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲਈ ਨਵ ਮੰਦਭਾਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ,! ਉਸ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ! ਅਸਲੀ ਲੋਕ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ ਆਪਣੇ ! ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮਤ ਹੈ.

ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਡੇਟਿੰਗ ਬਿਨਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਾ.

ਕੋਈ ਸੀਮਾ! ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਦਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ! ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ-ਚਾਰਜ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਅਜਿਹੇ ਤੌਰ: ਟੈਸਟ, ਲੇਖ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਕਾਰਜ.

ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ

About