submit


ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਅੱਧ? ਨਹੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫੋਟੋ. ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੜ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਫੋਟੋ ਦੇ ਤੱਕ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ. ਲਈ, ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ.

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ? ਅਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਿੰਗ ਜਨਰਲ? ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਧਮਕਾਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ? ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਆਦ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਆਪਣੇ ਫੋਟੋ ਭੰਡਾਰ ਹੈ. ਹਰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ

About