«ਡੇਟਿੰਗ ਚੈਟ ਚੈਟ»ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਖੋਜ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪ ਲੋਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਿਸਚਿੰਤ ਨਿੱਜੀ ਸੈਟਿੰਗ.

ਹਰ ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ ਤਹਿ ਤੇ ਟੈਗਸ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਫਿੱਟ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਹੈ, ਟੈਗਸ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ

ਵਰਤ ਟੈਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋੜੀਦੀ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲੋਕ

ਬਿਨਾ ਟੈਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ

ਆਪਣੇ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ

ਵੱਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੂਚਕ ਦੇ ਦੇਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਦੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਦੀ

ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਜ ਘਟਾਓ ਵਿਚ ਨੇਕਨਾਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ.

ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਕਾਰ, ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਟੇਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ.

ਵੇਖੋ ਵੇਰਵੇ

ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਫੀਡਬੈਕ ਬਾਰੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵੱਕਾਰ

About