ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੇ! ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਲਈ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਿਊ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਸੰਚਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਲਾਟ ਦੇ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਦੋਸਤ ਤੇ ਡੇਟਿੰਗ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲਈ.ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੀਹ ਦੇ ਦਹਿ ਸਾਡੇ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗਾ ‘ਤੇ ਡੇਟਿੰਗ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲਈ ਲੋਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ, ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਇੱਕ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ’ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ

ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਡੇਟਿੰਗ ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਬੇਸਮਝ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਧਮਕਾਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ, ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ

ਮਿਲਣ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੀ ‘ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡੇਟਿੰਗ’ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਕਾਢ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣ, ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾ!ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਡੇਟਿੰਗ ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੀ ਹੋ ਕਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੈ ਡੇਟਿੰਗ ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲਈ

About