ਕ੍ਲੈਰਾ — ਕੁੜੀ, ਜਰਮਨੀ ਤੱਕ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਜਸਟਿਨ ਬੀਬਰ

ਫੰਡ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ-ਇੱਕ-ਇੱਛਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕਰ-ਇੱਕ-ਇੱਛਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜ ਇਸ ਦੇ ਵੀਗੋ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ

About