ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ: ਪੰਜ ਮੁੱਢਲੀ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀ ਹੈ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਸੌਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਅਭਿਆਸ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚ. ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਤਾ. ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਭੇਤ ਹਨ, ਗੁਪਤ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ. ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਖੋਜਕਾਰ. ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੋੜੇ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਲੀਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਹਿਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਅਕਸਰ. ਜੋ ਜੋੜੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਸੌਣ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ (ਬਾਰੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਲੀਪ, ਬਦਤਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ.
ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਬਿਨਾ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਾਲਗ ਡੇਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਚੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਡੇਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਜਾਣਦੇ ਡੇਟਿੰਗ ਬਾਲਗ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਗੈਰ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਗੈਰ