ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਲਈ ਸਫਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡੇਟਿੰਗ.

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡੇਟਿੰਗ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਵੱਧ ਬੈਠੇ ਇਕੱਲੀ ਘਰ, ਬਾਹਰ ਲਟਕਾਈ ਵਿਚ ਕਲੱਬ ਜ ਵਿਚ ਇਕੱਲੀ ਘੁੰਮ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ!

ਨਾਲ ਨਾਲ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਡੇਟਿੰਗ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਫੋਟੋ, ਜ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ.

ਤੁਰੰਤ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ,»ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਨਹ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ»ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਪੱਖ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਹੈ

ਇਸੇ ਲਈ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਧੋਖਾ! ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਕਦਾਰ! ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਅਮਨ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚ!

ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ! ਪਰ ਸਿਰਫ, ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ

About