ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਆਪਣੇ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਵ ਲੋਕ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ.

ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਈਟ ਤਾਇਨਾਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਰੋਫਾਈਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਲੋਕ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸੰਬੰਧ. ਅਜਿਹੇ ਵਰਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ.

ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਟ ਹੈ.

ਚੈਟ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਅਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ.

ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਡੇਟਿੰਗ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੁਆਰਾ ਹੈ.

ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ — ਪਾਠ ਦੇ ਪੱਤਰ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਲੋੜੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ.

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੁਰਲੱਭ ਸਾਈਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਗੈਰ.

ਪਰ ਉਹ ਹਨ, ਸ਼ੱਕੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ

ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ, ਅਜਿਹੇ ਸੰਚਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

About