ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਪਰ, ਸੋਚਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਅਦਿੱਖ ਅਪੰਗ ਅਤੇ ਬੇਹੂਦਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਹੈ, ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤੁਰਦੇ ਰਸਤੇ. ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਥੀ? ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਵਿਆਹ. ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵ ਕਾਰੋਬਾਰ. ਘਟਨਾ ਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਆਹ ਹੋ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਕ. ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਦੇਖ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜ ਹੋਰ ਸਾਲ ਨਾ ਦੂਰ. ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ. ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੂੰ ਸਾਫ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ. ਕੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਿਆਨ. ਇਹ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਾ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ. ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ? ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਕ. ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਨੂੰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ. ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਚਾਹੇ ਦੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੈ.

ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਆ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੁਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ. ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕਮਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ? ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ.

ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਲਿਆ ਹੈ

ਪਿਆਰ ਅਦਿੱਖ ਅਪੰਗ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸਭ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ. ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕ ਬਣਨ ਉਮੀਦ ਮੋਹ. ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਚਾਨਣ. ਕੀ ਹਨ ਇੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ? ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਲੇ ਨਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਇੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ. ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕ ਫਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਈ ਜੋੜੇ. ਘੱਟ ਖ਼ਤਰਾ ਦੇ ਵੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਊਰਜਾ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੰਗਤ ਦੇ ਪਹਿਨੇ, ਮੇਨੂ ਅਤੇ

About